Corporatie Energie Beheer

Opheffing

Vereniging Corporatie Energie Beheer wordt per 30 november 2017 opgeheven. Hiertoe is in de gehouden bestuurs- en ledenvergadering op 4 juli jl. besloten.

Wij willen al onze leveranciers hartelijk danken voor de samenwerking de afgelopen jaren.

De komende tijd zullen de nog lopende verplichtingen worden afgewikkeld.